KURS STAWIANIA BANIEK LEKARSKICH DOKTOR NARCYZ
Jak zorganizować?

  1. Należy zebrać grupę od 20 – 40 chętnych oraz zapewnić odpowiedni lokal do spotkania (w dowolnym miejscu w Polsce).
  2. Kurs dedykowany jest dla wszystkich zainteresowanych, również dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników i fizjoterapeutów.
  3. W ramach opłaty każdy uczestnik otrzymuje zestaw baniek lekarskich DOKTOR NARCYZ 10 szt., Bańki Lekarskie – Poradnik Doktora Narcyza oraz certyfikat ukończenia kursu.
  4. Kurs trwa ok. 2 godziny zegarowe.
  5. Część pierwsza kursu - teoria, część druga - praktyka.
  6. Sprzęt audiowizualny zapewnia DOKTOR NARCYZ.
  7. Uczestnicy, po odbyciu kursu, będą posiadać podstawową wiedzę do bezpiecznego stosowania baniek lekarskich oraz podstawowe umiejętności do wykonania zabiegu.
  8. Opłatę za kurs należy pobrać przed rozpoczęciem kursu. Dokumenty fiskalne są wystawiane grupowo lub indywidualnie.